Algemeen: Binnen dit thema worden de beleidsmatige keuzes over bijvoorbeeld hydraulische voorwaarden doorvertaald naar de beheerorganisaties en er wordt feedback gegeven vanuit het operationele perspectief.

Concrete doelstellingen

  • Inbrengen van gezamenlijke expertise bij de ontwikkeling van beleid en wetgeving
  • De wijze van bepalen van de faalkans-eis wordt transparant en uitlegbaar gemaakt, zowel naar operationeel niveau als naar beleidsmatig niveau.
  • Nieuwe ontwikkelingen op gebied van waterveiligheid worden besproken en vertaald naar aspecten die van belang zijn voor de beheerders.
  • Er wordt besproken hoe je je belangen behartigt t.a.v. ontwikkelingen in de omgeving
    (faalkans gerelateerd omgevingsmanagement).